PENTRU ILUMINAREA STRADALĂ

În prezent în țara noastră la nivel de orașe, regiuni și raioane cu susținerea activă a statului se realizează soft-uri, orientate spre asigurarea economisirii energiei și sporirii eficienței energetice. Un mare rol în realizarea cu succes a acestor programe îl joacă soluțiile tehnologice moderne, care permit obținerea rezultatelor înalte de economisire a energiei.

Implementarea sistemului inteligent „Unilight” permite:

  1. Reducerea cheltuielilor pentru iluminarea stradală și rutieră până la 50%
  2. Să depisteze la distanță defecțiunile în rețeaua electrică și să le înlăture operativ
  3. Să constituie noi domenii pentru crearea serviciilor urbane comerciale suplimentare, așa cum sunt parcările, fixarea încălcărilor, etc.
  4. Să reglementeze eficient și cu economisirea energiei iluminarea zonelor periculoase pe drum (trecerile de pietoni, intersecțiile, etc.)

0008

Sistemul „Unilight” se utilizează cu succes într-un șir de orașe mari din Rusia. Grație acestui sistem a crescut calitatea iluminării, economisirea bugetului pentru energiei electrice a atins 65%! În cadrul modernizării acestor proiecte se propun următoarele servicii complexe:

  • Executarea lucrărilor de proiectare și cercetare
  • Livrarea, montarea panourilor gata de gestionare a iluminării Unilight
  • Instalarea soft-ului Unilight
  • Instruirea personalului de dispecerat și tehnic
  • Deservirea de garanție și menținerea tehnică a sistemului

Умное освещение