SISTEMUL TELEMATICII DE TRANSPORT ȘI ANALITICII

Telematica de transport este un complex de servicii pentru controlul, logistica și poziționarea vehiculelor (TS), formate pentru fiecare client specific, în funcție de sarcinile atribuite. Orice colectare de date la distanță a parametrilor TS, transmiterea ulterioară, analiza și acceptarea deciziilor autonome pe baza datelor colectate este telematică de transport.

Sistemul de monitorizare a traficului rutier este relevant pentru organizarea supravegherii și monitorizării fotografiilor în locații îndepărtate, cu transferul indicațiilor către centrul de control (stocarea și vizualizarea observațiilor fotografice). Datorită aplicării sale, există o creștere a siguranței traficului rutier și urban, crearea de servicii comerciale suplimentare.

Sistemul telematicii de transport „Unilight” reprezintă un calculator monoplacă (Raspberry Pi 3), unde are loc analiza fluxului video de pe orice cameră IP, folosind algoritmii de vizualizare a calculatorului.

Транспортная телематика

Sistemul „Unilight” efectuează calculul și evaluarea următorilor indicatori:

 1. Contabilizarea direcției de trafic și striping rutier (este marcat manual);
 2. Intensitatea fluxului de trafic (calculul autovehiculelor pe unitate de timp);
 3. Calculul vitezei medii a fluxului de transport;
 4. Încărcarea secțiunii de drum;
 5. Clasificarea automobilelor (conform ODM):
  • c1 (autoturismul);
  • c2 (camionul până la 5 tone);
  • c3 (camion sau autotren de la 5 până la 12 tone);
  • c4 (camion sau autotrem de la12 până la 20 tone);
  • с5 (camion sau autotren  de la 20 tone);
  • с6 (autobuz).

телематика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Distanța medie între automobile;

7. Distribuirea automobilelor calculate conform cutiilor de viteză:

 • până la 30 km/h;
 • de la 30 până la 60 km/;
 • de la 60 până la 90 km/h;
 • peste 90 km/h.

телематика 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea sistemului telemetriei de transport și analitica „Unilight” va demonstra:

 • Reducerea cheltuielilor pentru iluminarea drumurilor și străzilor până la 60%;
 • Posibilitatea de a dima nivelul iluminatului rutier în regim automatizat, în funcție de modificarea intensității fluxului de mașini;
 • Colectarea și analiza datelor monitorizării circulației rutiere, precum și reflectarea tuturor indicatorilor în sistemul inteligent unic al gestionării iluminației urbane și serviciile orașului inteligent în baza rețelelor de iluminare „Unilight”;
 • Posibilitatea de formare a noilor domenii pentru crearea serviciilor suplimentare comerciale în perspectivă, așa cum sunt:
 • Parcările
 • Fixarea încălcărilor
 • Prezentarea informației despre situația curentă în oraș : meteo, ambuteiaje, etc.
 • Determinarea situației ecologice în oraș
 • Controlul stării infrastructurii carosabilului (ambuteiaje, securitate);
 • Să efectueze reglementarea eficientă și de  economisire a energiei a iluminării zonelor periculoase pe drum (trecerilor de pietoni, intersecțiilor etc.).